FAQ

Megatrade xxxxxx
xxxxxx

Kundetilpassede løsninger

Adfærdskodeks

Megatrade er en international handelsvirksomhed og respekterer de forskelligheder som ansatte, kunder og samarbejdspartnere måtte have.

Virksomheden tolererer ikke diskrimination på baggrund af:

  • Køn
  • Etnicitet
  • Alder
  • Religion
  • Politisk anskuelse
  • Seksuel orientering

Virksomheden vil:

  • Sikre at ansatte kender og forstår adfærdskodekset og handler derefter
  • Overholde lokale og internationale love, og kræve at leverandører lever op til FN's konvention om menneske-og børns rettigheder
  • Arbejde så vidt som muligt med delmål indenfor FN¨s verdensmål for afskaffelse af fattigdom og sult, sundhed og trivsel, samt sikre forsvarligt miljøforbrug i alle relevante processer.