Reklamation

Der kan yderligere henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser,
hvor reklamation også er beskrevet.

Reklamationer

Oprettelse af reklamation

Megatrade arbejder efter en klar målsætning om årligt at nedbringe eventuelle fejl og afvigelser som når ud til vores kunder. Derfor lægger vi stor vægt på egenkontrol i forbindelse med indhentning af tilbud og ved varemodtagelse.

Skulle det alligevel ske at I oplever fejl eller mangler ved produkter eller leverancer fra Megatrade, hører vi meget gerne derom hurtigst muligt.

Vores reklamationsproces består i korte træk af fejlafklaring, årsagsanalyse, korrigerende og forebyggende handlinger samt opfølgning på kvaliteten ved efterfølgende varemodtagelser.

Med disse tiltag viser vores erfaring at vi med målbar effekt får nedbragt antallet af fejl samt sandsynligheden for at de opstår eller i værste fald skulle gentage sig.

For at vi kan behandle en reklamation bedst muligt, beder vi jer rette henvendelse til os på mail eller via. nedenstående formular, med de nødvendige informationer.

Mail kan sendes til vores tekniske afdeling, hvorved der vil blive taget hånd om sagen.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

Reklamationsformular