Kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøstyringssystemet lever op til ISO 9001 og ISO 14001 kravene,
og omfatter alle vores produkter og ydelser

Industrial Sourcing

Kvalitets- og miljøledelse hos Megatrade

Megatrade har i årevis valgt at prioritere høj kvalitet og en bæredygtig udvikling af vores virksomhed. Derfor har Megatrade siden 2015 arbejdet efter kvalitets- og miljøledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001. Vi er senest auditeret i begge i foråret 2021.

Men vi er ikke stoppet der. I 2019 tilsluttede vi vores egne solceller, hvor vi producerer egen strøm og videresælger eventuelt overskud, for opnåelse af en mere miljørigtig og bæredygtig grøn energi. I øvrigt affaldssorterer og genbruger vi alt det, vi overhovedet kan i vores daglige virke.

Senest har vi arbejdet aktivt med de forskellige Verdensmål. ’Sourcing for a sustainable world’ er blevet vores slogan for at vise vores omverdenen, og huske os selv på, vigtigheden af alles bidrag til denne ambitiøse klimaindsats lavet for klodens fremtid. Vi arbejder således ikke alene for en ligeværdig arbejdskultur i det daglige, men bidrager også i det omfang, vi overhovedet kan, som en ikke-producerende virksomhed, for en økonomisk vækst via ansvarligt forbrug og produktion. Vi tilskynder vores leverandører til klimavenlige tiltag, og vurderer årligt bl.a. vores fragtmænd og speditører efter, hvor gode de er til at optimere vores leverancer.

Selve vores ledelsessystem er gældende for alle virksomhedens medarbejdere og er bygget op omkring de hovedprocesser, som skaber værdi for vores kunder; Marketing, Salg, Levering og Service.

Hvert år foretages risikostyring samt revidering af mål, målsætninger og handleplaner således, at systemet altid afspejler gældende krav og konkrete udfordringer, som måtte opstå internt såvel som eksternt. Ved løbende målinger evalueres vores samlede præstation indenfor de forskellige mål, hvorefter indsatsen justeres og eventuelle forbedringstiltag implementeres. Systemet lever altså hos os, og er ikke blot noget, vi har et papir på.

Megatrade auditeres årligt af tredjepart, hvilket er din garanti for, at vi tager vores ansvar alvorligt.

Skulle du have spørgsmål eller ønsker at få mere indsigt i vores system og processer, er du velkommen til at tage kontakt.

Kvalitet Kontaktperson

Kontakt Silas Raabymagle
Project & Quality Coordinator​
Telefon: +45 4450 6751


Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001

Det er afgørende, at både arbejdsgange, holdninger og kompetencer løbende opdateres og udvikles, således at vi til enhver tid har fuldt fokus på at opretholde og forbedre kvaliteten af vores produkter og services.

A/S Megatrade Beslag har implementeret et komplet kvalitetsledelsessystem i henhold til kravene i ISO 9001. Certificeringen blev første gang opnået i 2015.

Kvalitetspolitik og målområder

Vores kvalitetspolitik er at:

 • handle hurtigt og professionelt når kunder eller andre interessenter henvender sig
 • sikre, i den grad det er muligt, at produktet vi leverer, er den optimale løsning i kundens applikation
 • levere til tiden i aftalt kvalitet
 • sikre at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer
 • sikre et aktivt samarbejde i og mellem afdelingerne
 • overholde alle relevante lov- og myndighedskrav

Vi arbejder med kvalitetsmål- og målinger med fokus på løbende forbedring indenfor:

 • fejlniveau
 • leveringssikkerhed
 • svartider
 • leverandørevaluering
 • kundetilfredshed

Miljøledelsessystemet ISO 14001

Hos Megatrade anerkender vi, at miljøet er et område vi skal tage alvorligt og at vi er nødsaget til aktivt at fremme de miljømæssige aktiviteter for at kunne beskytte denne planet, for både os selv men på alle måder også de fremtidige generationer.

Vi implementerede et komplet miljøledelsessystem i henhold til kravene i ISO 14001. Certificeringen blev første gang opnået i 2017. Grundet forretningens natur og ud fra en livscyklusbetragtning er den overvejende miljøbelastning udledning af drivhusgasser som følge af produktion og transport af produkter.

Da Megatrade som handelsvirksomhed ikke selv producerer, sætter dette i høj grad krav til vores sourcing af produkter og valg af leverandører, som vi ønsker stemmer overens med vores egen prioritering. Derfor lægges der vægt på dette i forbindelse med leverandørevalueringer og løbende indkøbsovervejelser.

Af konkrete tiltag som vi har gjort indenfor de seneste år kan nævnes:

  Implementering af solceller på vores adresse i Hvidovre samt skift til el-forsyning fra vedvarende energikilder på begge vores adresser, således at vi i 2021 overgår til 100% el-forbrug fra vedvarende energikilder.

  Sortering og genbrug af affald, f.eks. at benytte papkassefyld fremstillet af makulerede, brugte papkasser.

  Vi er desuden meget omhyggelige med altid at vurdere, hvilken forsendelsesmetode der er mest hensigtsmæssig – både miljømæssigt og økonomisk.

Miljøpolitik og målområder

Vores miljøpolitik er at:

 • sikre at ansatte kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter
 • sikre at ansatte kender handleplanerne og deltager aktivt, hvor det er relevant
 • kortlægge påvirkningen og forny handleplanerne på årlig basis
 • overholde relevante love og regler

Vi arbejder med miljøpolitiske mål med fokus på:

 • prioritering af miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere
 • optimering af den samlede logistik
 • reduktion af resurseforbrug på virksomhedens lokationer
 • begrænsning af uheld, og følgerne heraf, som kan skade det eksterne miljø
 • FN’s Verdensmål i relation til bl.a. ansvarligt miljøforbrug samt miljøledelse