Compliance

Megatrade følger udviklingen og kravene fra lovgivningen omkring compliance,
og indhenter løbende erklæringer fra vores forskellige producenter

Compliance

Compliance hos Megatrade

Baseret på den viden, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig fra vores producenter, og efter vores bedste viden, har vi udfyldt et skema.

Skemaet indeholder oplysninger om nedenstående punkter:

REACH

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier fra SVHC-kandidatliste, som krævet i artikel 33 i REACH.

RoHS

Restriktioner for anvendelse af særligt farlige substanser (RoHS) i elektrisk og elektronisk udstyr.

Handelssanktioner mod Rusland

I overensstemmelse med EU-forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ændret ved EU-forordning nr. 2023/1214 af 23. juli 2023, artikel 3g, er importen af jern- og stålprodukter fra kapitel 72 og 73, der er anført heri, forbudt, hvis de stammer fra Rusland eller er fremstillet af russisk stål.

PFAS

PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget svært nedbrydelige. Der er nu lovgivning på vej fra EU, der skal sikre, at så mange produkter som muligt er fri for PFAS. Reglerne forventes at træde i kraft fra 2025/26 og vil omfatte mange tusinde typer af PFAS.

Konfliktmineral/3TG

EU's forordning om konfliktmineraler (EU Regulation 2017/821) trådte i kraft den 1. januar 2021 og pålægger importører af tin, tantal, tungsten og guld at implementere en due diligence-ordning for ansvarlig kildebeskaffelse. Denne forordning har til formål at sikre konfliktfri kildebeskaffelse af disse materialer for at forhindre finansiering af væbnede grupper og menneskerettighedsbrud.

Kvalitet Kontaktperson