Re-certificering af ISO 9001 og ISO 14001

A/S Megatrade Beslag har for nylig gennemført det årlige 3. parts audit af vores kvalitets- og miljøledelsessystem.

Ved en fælles indsats mellem ledelse og medarbejdere, har det på trods af en udfordrende Corona tid, lykkedes os at gennemføre årets audit, med en række forholdsregler iværksat.

I denne forbindelse er virksomhedens systemer, processer, lokationer og medarbejdere blevet sat under luppen, for at give et samlet billede af virksomhedens opfyldelse af ISO-standarderne samt øvrigt gældende lovgivning.

Blandt andet er følgende områder set gennemgået:

  •  Vision, mission og politikker
  • Mål og målsætninger og handleplaner
  • Miljøkortlægning
  • Risikostyring for interne og eksterne forhold samt interessenter
  • Beredskab og udstyr
  • Kerneprocessers dokumentation og efterlevelse
  • Interne audits og ledelsesevalueringer
  • Måleudsyr og hovedeftersynsoversigter
  • Reklamations- og afvigelseshåndtering
  • Forbedringsforslag og løbende forbedringer

Vi kan med stolthed fortælle at årets audit har ledt til en anmærkningsfri re-certificering af virksomheden, i henhold til begge standarder (ISO 9001 og ISO 14001).

Med det flotte resultat viser Megatrade igen at vi tager vores ansvar seriøst hvad angår sikring af kvalitet og værn om miljøet.