Udfordringer med leveringer fra Kina

Grundet COVID-19 og de mange nedlukninger i Kina oplever vi en del udfordringer på leverancerne for øjeblikket.

Nedlukningerne i Kina fortsætter

COVID fortsætter med at have sin indvirkning på vores leveringer fra Kina.

Nedlukningerne og karantænen har stor indflydelse på vores daglige leveringssituation. Vores kontor i Shanghai er lukket, og alle Shanghai-medarbejdere arbejder hjemmefra.

Vores lager er ikke tilgængeligt, derudover er motorvejene lukket, Shanghai lastbiler må ikke køre ind osv.

Vi holder dig opdateret, når vi har flere informationer, på forhånd tak for din forståelse!


China is currently closing down

COVID continue to have its impact in China. The shutdowns and quarantine are deeply influencing our daily delivery situation.

Our office in Shanghai is locked down and all Shanghai staffs are working from home. Our warehouse is not accessible, moreover highways have been locked, Shanghai trucks are not allowed to be driven in etc.

We will keep you updated once we have any further, thanks!