Varsling af prisregulering

Hos Megatrade arbejder vi konstant på at sikre vores kunder de rigtige priser, samtidig med at vi leverer produkter i den rigtige kvalitet.

Prisregulering

Hos Megatrade arbejder vi konstant på at sikre vores kunder de rigtige priser, samtidig med at vi leverer produkter i den rigtige kvalitet. Vi har de seneste mange måneder oplevet større prisudsving på råvarepriser, hvilket desværre også har betydet prisstigninger hos mange af vores leverandører. Dette betyder, at vi nu opdaterer nye priser med en generel stigning på 2,5%. Denne prisstigning gælder for nye aftaler og dermed ikke for de aktive pris-og rammeaftaler vi har med eksisterende kunder. Prisstigningerne vil være gældende på alle produkter fra 1. maj 2021.

Nogle af vores leverandører har også varslet prisstigninger, og vi har i nogle tilfælde mulighed for at indgå rammeaftaler til gamle priser. Dette er dog kun en mulighed den næste korte periode.

Vi beklager selvfølgelig denne udvikling og vil fortsat holde fokus på at holde priserne så konstante som muligt, samtidig med at vi holder vores høje leveringskvalitet.

Vi håber på Deres forståelse for dette og ser frem til fortsat godt samarbejde.

Hvis der er nogle spørgsmål, kan Megatrade kontaktes enten på e-mail: mega@megatrade.dk eller på telefon 44 91 67 00